Prezentare

Motto:
„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”
V.Hugo

Reper important al învăţământului constănţean, Liceul Tehnologic „Axiopolis”, Cernavodă, oferă largi posibilităţi de realizare a aspiraţiilor profesionale ale celor ce-i urmează cursurile, prin toate formele de învăţământ în care se pot instrui ei.

Dinamica plan scolarizare

Calificari an scolar 2017-2018

SCURT ISTORIC

Spre sfârsitul anului 1959, se înfiinta în Cernavoda un liceu agricol, el urmând sa raspunda unor comandamente ale acelor vremuri. Ani de-a rândul, aici au deprins tainele  unor profesii legate nemijlocit de agricultura sute de absolventi. Ulterior, alţii s-au calificat în domeniul îmbunătăţirilor funciare, împânzind apoi ţara oriunde era nevoie de ei. Au urmat apoi câteva promoţii de normatori si altele de maistri, toate legate de acelaşi domeniu economic. Pentru unii elevi din oras, din localitaţile  apropiate, dar si sositi din satele Moldovei de nord, şcoala aceasta, asezată pe atunci într-o oaza de verdeaţă ce rar se mai poate vedea astăzi  în alta parte, a constituit prima căramida la edificiul profesiei lor ulterioare.

Anul 1990 a adus cu sine si schimbarea titulaturii scolii, ea devenind Grupul Şcolar Industrial Energetic. Era un vis mai vechi al cernavodenilor, ce vedeau răsărind lânga ei prima centrala nuclearo-electrica din ţara (dinamica planului de şcolarizare în profil este prezentata alaturat). Sute de absolvenţi au acumulat aici competenţe  profesionale ce le-au îngaduit continuarea studiilor şi o insertie sociala adecvata. Ingineri, medici, economişti, profesori sau specialisti în diverse alte domenii datoreaza profesia lor de astăzi acestei scoli si dascălilor ce le-au îndrumat paşii.

În 1992, dupa îndelungi aşteptari şi graţie eforturilor unor oameni deosebiţi, s-a reuşit demolarea vechilor clădiri ale liceului, ce atinseseră venerabila vârsta de 100 de ani, dar si un grad înaintat de degradare fizică. În locul lor apărea, în septembrie 1995, un prim corp al actualului local, urmat, un an mai târziu, de un al doilea. Se contura astfel un complex modern, ce continuă să se ridice pe locul vechilor clădiri, un complex ce va oferi condiţii excelente de studiu pentru adolescenţii cernavodeni.

Reper important al învatamântului constantean, G. S. I. E. Cernavoda – devenit, din septembrie 2012, Liceul Tehnologic  „Axiopolis” Cernavoda –  ofera largi posibiliţăţi de realizare a aspiraţiilor profesionale ale celor ce-i urmeaza cursurile, prin toate formele de învăţământ în care se pot instrui ei.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA SCOLARĂ

1.  Niveluri de învatamânt (la 1 sept.  2018)

                  Numar total clase  = 21

                 Numar elevi         = 487

Această prezentare necesită JavaScript.

 

 

 2.  Baza materială (la 1 sept. 2018)

 • -clădiri moderne, funcţionale, autorizate din punct de vedere sanitar;
 • -săli de clasă;
 • -laboratoare ( aflate in proces de dotare);
 • -3 cabinete de informatică, toate cu acces la Internet;
 • -cabinet de masurări si masini electrice;
 • -4 ateliere de lăcătuserie;
 • -1 atelier  de sudură;
 • -3 ateliere electrice;
 • -bibliotecă – cu peste 24000 volume;
 • -cabinet de mecanica
 • -cabinet metodic
 • -sala de sport modernă;
 • -cabinet medical;
 • -sală de festivităţi cu 200 locuri;
 • -cabinet psihologic.

Această prezentare necesită JavaScript.

Reclame